Kodeks dobrych praktyk Przedsiębiorców telekomunikacyjnych i OSD
UOKIK – Zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję
Decyzje Prezesa UKE dot. udostępnienia słupów – procedura zawarcia umowy szczegółowej
Ujednolicone warunki korzystania  z infrastruktury elektroenergetycznej
Obowiązek przekazania danych do GUS – NSP 2021
Obowiązek informacyjny PIT
Realizacja obowiązku zachowania ciągłości świadczenia usług dostępu do Internetu