Ujednolicone warunki korzystania  z infrastruktury elektroenergetycznej
Obowiązek przekazania danych do GUS – NSP 2021
Obowiązek informacyjny PIT
Realizacja obowiązku zachowania ciągłości świadczenia usług dostępu do Internetu
Uprawnienia konsumenckie przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Uwaga! Ważny komunikat dot. informowania o zmianie wzorców!
Projekt Prezesa UKE dot. tymczasowego zachowania ciągłości świadczenia usług
Tarcza 3.0 w telekomunikacji