Zmiany tuż, tuż – nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne trafiła do Prezydenta

W dniu 23 marca 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Marszałka Sejmu oraz Prezydenta RP (więcej tutaj: Strona Sejmu RP).

W najbliższym czasie powinniśmy dowiedzieć się o terminie wejścia w życie nowych przepisów.

Projekt ustawy – zgodnie z jego uzasadnieniem – dotyczy poprawy funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowuje przepisy odnoszące się do jego uczestników, zawiera także rozwiązania usprawniające działalność regulatora rynku telekomunikacyjnego – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz wprowadza nowy system powiadamiania obywateli o zagrożeniach, które mogą spowodować sytuację kryzysową na danym obszarze

Zmiana przepisów będzie miała wpływ m. in. na konieczność dostosowania treści dotychczasowych wzorców umownych stosowanych przez Przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Zmiany przepisów prawa co do zasady wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od czasu ich ogłoszenia, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany dotyczące wzorców umownych wchodzić będą w życie w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia ustawy. Nie jest jeszcze znana ani data ich podpisania, ani ogłoszenia.

W najbliższym czasie proszę spodziewać się wpisów, jakie obowiązki oraz jakie nowe prawa będą wiązały się z wejściem w życie przepisów tej ustawy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.