Automatyczne przedłużanie umów na kolejny czas określony

Jak już wcześniej wspominałem na blogu (link tutaj: wpis) automatyczne przedłużanie przez operatorów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych z konsumentami na czas określony na dalszy czas określony w ocenie Prezesa UOKIK stanowi niedozwoloną praktykę, albowiem godzi w dobre obyczaje oraz narusza interes konsumentów.

Poprzednio wspominałem już o decyzji Prezesa UOKiK w sprawie uznania powyższej praktyki  przez jednego z operatorów za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W innej podobnej sprawie (decyzja nr RKR 52/2013) Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie operatora wyrokiem z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie o sygn. akt XVII Ama 78/14, czym potwierdził, że podobna praktyka jest niedozwolona.

Możliwość zapoznania się z uzasadnieniem wyroku pod linkiem:

uzasadnienie wyroku

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.