Bezpieczny okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,
przepisy prawa telekomunikacyjnego nie regulują okresów wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony. Co do zasady okres ten nie powinien być zbyt długi, aby nie ograniczać prawa abonenta do zmiany operatora, o którym mowa w art. 57 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego.
Zauważyć należy, że na mocy decyzji nr 6/2014 z 23 grudnia 2014 r. za  praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK uznał stosowanie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przy umowach na czas nieokreślony.
Jak wskazał organ w powyższej decyzji 3-miesięczny okres wypowiedzenia uznać należy za czynnik utrudniający zmianę dostawcy usług zarówno ze względów ekonomicznych, jak i organizacyjnych(…) W tym miejscu należy wskazać, że długość okresu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych powinna pozostawać w relacji z czasem niezbędnym do udostępnienia lub wstrzymania przekazywania konsumentowi sygnału np. telewizji satelitarnej i nie przekraczać okresu 1 miesiąca.

Decyzja Prezesa UOKIK okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 października 2013 r. w spawie VI ACa 416/13, przy czym sprawa dotyczyła okresu do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zawartej na czas określony.
W związku z powyższy za bezpieczny uznać należy 1 miesięczny okres wypowiedzenia lub okres krótszy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.