Biała lista VAT rachunek bankowy

1 października 2019
0

Szanowni Państwo,

Od 1 września 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dostępny jest elektroniczny Wykaz podatników VAT. Wykaz ten jest bezpłatny i stanowi połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.: nazwę firmy lub imię i nazwisko, numer NIP, status, numer REGON, numer KRS, adres firmy, numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji, jednakże od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Nadto, jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Biała lista ma ułatwiać weryfikację kontrahentów, dokonywanie bezpiecznych transakcji oraz zachowanie należytej staranności w biznesie. Na białą listę trafiają konta podane administracji skarbowej przez podatników. Warto więc sprawdzić, czy rachunki wykorzystywane do firmowych rozliczeń zostały zgłoszone, a ich wykaz jest aktualny.

Zgłoszenia rachunku bankowego dokonuje się na odpowiednim formularzu – CEIDG-1, NIP-7 lub NIP-8, czy NIP-2 w zależności od formy prowadzenia działalności. Osoby wpisane w CEIDG podają numer konta za pośrednictwem CEIDG, na formularzu CEIDG-1, dołączając w razie potrzeby załącznik CEIDG-RB. CEIDG przekazuje zgłoszone dane do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG podają swoje rachunki na NIP-7. Zgłoszenie to składa się w urzędzie skarbowym. Podmioty podlegające wpisowi do KRS informują o swoich kontach poprzez złożenie w urzędzie skarbowym formularza NIP-8. Obowiązek informacyjny obejmuje również rachunki prowadzone na potrzeby rozliczeń podatkowych spółki cywilnej. Rachunek bankowy założony przez wspólników dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej należy zgłosić urzędowi skarbowemu jako konto spółki cywilnej na druku NIP-2. Ten formularz stosują również inne podmioty (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) niepodlegające wpisowi do KRS.

Wskazany wyżej wykaz stanowi więc zbiór istotnych dla weryfikacji rzetelności kontrahentów danych, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego, a także umożliwi zachowanie należytej staranności w doborze kontrahentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.