Budowa przyłącza telekomunikacyjnego bez planu sytuacyjnego

Sposób wykonania instalacji i przyłącza telekomunikacyjnego na nieruchomości określany jest przez strony w umowie. Na podstawie art. 29a ust. 1 prawa budowlanego, budowa przyłącza telekomunikacyjnego, pomimo że nie wymaga pozwolenia na budowę, może wymagać sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadku zgłoszenia budowy organowi nadzoru nie ma konieczności sporządzania planu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.