Co zrobić, gdy właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na przeprowadzenie kabla przez swoją nieruchomość?

26 lipca 2019
0

Projektując przebieg sieci telekomunikacyjnej siłą rzeczy musimy liczyć się z przebiegiem trasy przez prywatne nieruchomości. Zdarza się jednak, że niekiedy właściciele posesji nie zgadzają się na umieszczenie infrastruktury na ich nieruchomości, bądź domagają się niebotycznych pieniędzy, słysząc często wydumane historie o ogromnych pieniądzach za słupy energetyczne. Wtedy pojawia się pytanie, co w takim przypadku zrobić?

W pierwszej kolejności należy przedstawić podstawę prawną domagania się udostępnienia nieruchomości. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych właściciel jest obowiązany umożliwić operatorom umieszczenie na nieruchomości obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w celu niezwiązanym z zapewnieniem telekomunikacji w budynku znajdującym się na tej nieruchomości, w szczególności instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeprowadzanie linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub nad nią, umieszczanie tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatację i konserwację, jeżeli nie uniemożliwia to racjonalnego korzystania z nieruchomości, w szczególności nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości. Takowy dostęp jest co do zasady odpłatny.

Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest zawierana na piśmie w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez operatora z wnioskiem o jej zawarcie (art. 33 ust. 3 ustawy). Tym samym należy skierować do właściciela wniosek o zawarcie odpowiedniej umowy umożliwiającej dostęp do nieruchomości. Warto do wniosku załączyć projekt odpowiedniej umowy.

Jeżeli i to nie pomoże, to pozostaje nam skorzystać z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pozwalającego na wywłaszczenie przez ograniczenie. Konieczne jest skierowanie odpowiedniego wniosku do właściwego Starosty, który po przeanalizowaniu sprawy wydaje decyzję administracyjną. Prawomocna i ostateczna decyzja stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac z budową sieci.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.