Informacja od GIODO – mailing od rzekomych stowarzyszeń

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej „GIODO”) przestrzega przed działalnością takich podmiotów, jak „Bądźmy Legalni”, „Legalni z Prawem” czy „Kancelaria Liberty” i wysyłanych przez nie maili o grożącej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji.

Rzekome stowarzyszenia próbują ,,naciągnąć” Państwa na skorzystanie z ich oferty (tj. m. in. rejestracji zbiorów danych osobowych). Podmioty te  działają jednak bez wiedzy i akceptacji GIODO, a nadto w rzeczywistości one nie istnieją.

Co więcej GIODO przestrzega przed jakąkolwiek formą kontaktu z tymi rzekomymi stowarzyszeniami (https://www.giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl/).

Podmioty te wprowadzają przedsiębiorców w błąd podając nieprawdziwe informacje, chcąc zastraszyć ich grożącą odpowiedzialnością.

Niemniej jednak wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Operatorzy telekomunikacyjni powinni posiadać dokumentację związaną z ochroną danych osobowych (polityka bezpieczeństwa oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych), a co więcej zgłosić zbiór danych osobowych (na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych) do GIODO.

Za niedopełnienie obowiązku związanego z rejestracją zbioru danych osobowych, grozi odpowiedzialność karna wynikająca z art. 53 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednakże GIODO nie posiada, aktualnie uprawnień do karania przedsiębiorców (co niedługo ulegnie zmianie) i w związku z tym może jedynie zawiadomić o możliwości popełnienia czynu zabronionego odpowiednie organy.

Tym samym w przypadku braku wskazanej wyżej dokumentacji i braku rejestracji zbioru danych osobowych zalecam jej przygotowanie i zgłoszenie zbioru danych do GIODO.

źródło: giodo.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.