Kilka słów o prawnych aspektach korzystania z eBOK

13 maja 2019
0

W dobie Internetu wszelkie witryny, strony oraz portale stały się powszechnym środkiem kontaktu przedsiębiorców i konsumentów. Jedną z możliwości, na którą w mojej ocenie warto zwrócić uwagę jest świadczenie usług poprzez platformę elektroniczną Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta zwane E-BOK, które jest dostępne na urządzeniach mobilnych (komputerach, smartfonach, a także na tabletach).

Każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma  obecnie obowiązek posiadania strony internetowej. Zdecydowana większość oferuje obsługę klientów za pomocą E-BOKu. Usługobiorca dzięki niej może w łatwy sposób uzyskać dostęp do swoich faktur wraz z saldem rozliczeń, stanu rachunku, historii wpłat, czy nawet uzyskać wgląd do samej umowy z danym podmiotem. Część z firm umożliwia składanie zapytań, reklamacji i wniosków za pomocą platformy, która jest dostępna przez całą dobę.

Jednakże, ze stworzeniem prawidłowo funkcjonującego E-BOKu wiąże się kilka istotnych zagadnień prawnych. Przede wszystkim E-BOK jest świadczeniem usług drogą elektroniczną, dlatego jego status nie jest w większości regulowany prawem telekomunikacyjnym, a ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Najważniejszą kwestią funkcjonowania E-BOKu jest jego regulamin. Zgodnie z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, portal, za pomocą którego przedsiębiorca świadczy usługi musi posiadać regulamin. Regulamin stanowi umowę, którą przedsiębiorca zawiera z użytkownikiem. Jako umowa musi być on udostępniony nieodpłatnie usługobiorcy, aby można było się z nim zapoznać przed jej zawarciem.

Regulamin musi przede wszystkim zawierać następujące rzeczy:

1.   rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2.   warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

a. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym     posługuje się usługodawca,

b. zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3.   warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4.   tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin musi być również bezpłatnie udostępniony usługobiorcy na każde jego żądanie. Ustawa nie precyzuje w jaki sposób należy udostępnić regulamin. Należy jednak pamiętać, że usługobiorca nie jest związany  tymi treściami regulaminu, które nie zostały mu w żaden sposób udostępnione i tymi, które nie zostały mu udostępnione zgodnie z powyższymi zasadami. Aby temu zapobiec usługodawcy zamieszczają na stronie checkboxy, których zaznaczenie oznacza zaakceptowanie warunków umowy. Zaakceptowanie regulaminu jest wymogiem dla konsumenta, aby mógł on korzystać z serwisu, ponieważ jak w przypadku tradycyjnej umowy wymagana jest zgoda obu stron.

To regulamin jest tym fundamentem usługi świadczonej drogą elektroniczna, wokół którego i w którego granicach funkcjonuje E-BOK, ale oprócz niego przedsiębiorca telekomunikacyjny ma jeszcze kilka obowiązków które wyjaśnię w kolejnych wpisach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.