Kodeks dobrych praktyk Przedsiębiorców telekomunikacyjnych i OSD

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił dokument będący kolejnym Kodeksem dobrych praktyk w zakresie współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów systemów dystrybucyjnych dot. współkorzystania ze słupów elektroenergetycznych.

Stworzenie kodeksu wynika z szeregu decyzji z dnia 25 lutego 2021 r. dotyczących wykorzystania
z infrastruktury elektroenergetycznej wydanych wobec: Enea Operator, Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja.Kodeks został podzielony na cztery części dot. najważniejszych zasad współpracy pomiędzy OSD i operatorami telekomunikacyjnymi.Kodeks został podzielony na cztery części dot. najważniejszych zasad współpracy pomiędzy OSD i operatorami telekomunikacyjnymi:

  • część I „Zasady Ogólne”– określa sposoby zawierania umów, komunikację między stronami, zasady prowadzenia prac przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz stosowania kar umownych;
  • część II „Procedury Dostępu”– wskazuje na najważniejsze punkty w procedurze dostępowej;
  • część III „Zasady Dostępu” -zawiera zalecenia dot. sposobu w jaki powinna przebiegać procedura dostępu, w tym definicje terminów, uwzględnianie Polskich Norm we współpracy operatorów telekomunikacyjnych i OSD, wydanie warunków technicznych, wykonanie projektu wykonawczego, pokrywanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych kosztów niezbędnych wyłączeń napięcia linii elektroenergetycznej;
  • część IV „Opłaty”– przedstawia opis modelu naliczania opłat za dostęp do słupów elektroenergetycznych, a także wyjaśnienie kiedy operator energetyczny może naliczać opłatę za kable abonenckie oraz zalecenia dot. naliczania opłat za rozgałęzienia kabla telekomunikacyjnego.

Istotne jest uznanie przez Prezesa UKE za niezasadne stosowanie przez OSD waloryzacji opłat
w każdym roku kalendarzowym w oparciu o wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS wyłącznie na podstawie pisemnej informacji przesłanej przez OSD do przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Z Kodeksem mogą się Państwo zapoznać pod tym linkiem: https://www.uke.gov.pl/download/gfx/uke/pl/defaultaktualnosci/36/480/12/kodeks_dobrych_praktyk.pdf

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.