Konsultacje stanowiska Prezesa UKE w sprawie świadczenia usług dostępu do sieci Internet przez JST

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawia do konsultacji projekt zmodyfikowanego Stanowiska w sprawie świadczenia bezpłatnej lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa usługi dostępu do sieci Internet przez jednostki samorządu terytorialnego.

Treść informacji Prezesa UKE o rozpoczynających się konsultacjach

Treść projektu stanowiska Prezesa UKE

Zainteresowane podmioty mogą przedkładać swoje opinie do niniejszej zmiany Stanowiska Prezesa UKE w terminie do 10 sierpnia 2015 r. na adres e-mail: sekretariat_DDRT@uke.gov.pl.

źródło: www.uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.