Kopiowanie dowód osobistych przez ISP jednak zakazane?

Zapewne wielokrotnie zastanawiali się Państwo czy można kopiować dowody osobiste abonentów przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Jeszcze do niedawna, pomimo wielu wątpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych taka praktyka wydawała się być prawidłowa. Zgodnie bowiem z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 2869/2000 kopiowanie dowodów uznano za czynność techniczną nie podlegającą kompetencją GIODO. Oczywiście przepisy prawa telekomunikacyjnego nie zobowiązują abonenta w żadnym miejscu do udostępnienia dowodu osobistego celem wykonania ksera, a jedynie upoważniają Operatora do przetwarzania określonych danych, w tym m.in. nr PESEL (art. 161 ust. 2 prawa telekomunikacyjnego). Abonent mógłby zatem domagać się jedynie okazania dowodu celem potwierdzenia tożsamości.

Należy jednak zauważyć, że w dowodzie osobistym wskazanych jest jednak więcej danych, aniżeli określa to art. 161 prawa telekomunikacyjnego. Wobec powyższego u niektórych przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostały przeprowadzone kontrole GIODO, który stwierdził w tym zakresie nieprawidłowości. W trakcie kontroli okazało się, że przedsiębiorcy wykonują kopie dokumentów z większa ilością danych. GIODO wydało w związku z tym decyzje nakazujące usunięcie naruszeń w tym zakresie. Stanowisko GIODO zostało wsparte przez orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z 18 lutego 2017 sygn. akt II SA/Wa 1655/15 oraz z 28 marca 2017 r. (sygn. akt II SA/Wa 779/16). Pozostaje w związku z tym oczekiwać, czy sprawą zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie i jakie będzie jego orzeczenie w tym zakresie. Póki co jednak sugerowałbym nie kopiować dowodów osobistych abonentów.

Treść decyzji GIODO dostępna jest na stronie: strona GIODO

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.