Naliczanie opłaty abonamentowej w przypadku zawieszenia usług przez dostawcę usług

We wzorcach umownych dostawcy usług telekomunikacyjnych często wprowadzają postanowienia, zgodnie z którymi w przypadku gdy abonent (będący konsumentem) zalega z opłatą abonamentową określony czas, dostawcy zawieszają wtedy usługi świadczone na rzecz tego abonenta.
Co do zasady dostawcy mają w takich przypadkach możliwość zawieszenia świadczenia usług. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku nie mogę jednak naliczać jakichkolwiek opłat. Takie działanie godzi bowiem w dobre obyczaje i narusza interesy konsumentów.Zapisy pozwalające pobierać opłaty abonamentowe w przypadku zawieszenia usług zostały już wpisane do Rejestru Klauzul Niedozwolonych pod nr 4437, 4381, czy 4360.
Treść orzeczenia dotyczącego klauzuli nr 4360 mogą znaleźć Państwo pod tym linkiem:

XVII AmC 5750/11 – wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-07-26

Niedopuszczalne jest również naliczanie opłat za ponowne uruchomienie usługi w przypadku zawieszenia. Za podobne działania Prezes UOKiK karał już przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.