☰ Menu

News Category: Kat1

Podłączenie do sieci

Szczególnym przykładem dostępu telekomunikacyjnego jest połączenie sieci wskazane w art. 2 pkt 25 prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z powyższym przepisem, połączenie sieci jest formą dostępu do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. W tym przypadku dochodzi do fizycznego połączenia dwóch sieci operatorów, co umożliwia korzystanie z zasobów sieci i dostęp do użytkowników końcowych podłączonych do sieci innego operatora.