Niedozwolone postanowienia wzorców umowy o skutkach doręczeń

Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy telekomunikacyjni w stosowanych przez siebie wzorcach umownych wykorzystywanych w obrocie z konsumentami niejednokrotnie zawierają postanowienia, w których z przesłaniem pisma na określony adres wiążą skutek doręczenia. Należy jednak zauważyć, że stosowanie takowych postanowień umowy często stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, a samo postanowienie stanowi klauzulę niedozwoloną i jako takie nie obowiązuje konsumentów na zasadzie art. 3851 §1 kodeksu cywilnego.

W regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, jeden z wiodących na rynku operatorów telefonii komórkowej zawierał postanowienie o treści: ,,Wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.”

Decyzją, z której treścią można zapoznać się pod adresem (https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10598) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał stosoanie takowej praktyki za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na operatora karę finansową. Niedopuszczalność stosowania takowego zapisu potwierdził Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a następnie Sad Apelacyjny w Warszawie. Tym samym należy wystrzegać się podobnych postanowień w regulaminie świadczenie usług telekomunikacyjnych, bądź umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych z konsumentami.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.