Nowe Stanowisko Prezesa UKE w sprawie świadczenia usług przez samorządy

9 października 2015
0

Dnia 7 października tego roku na stronie UKE pojawił się komunikat prasowy w którym Prezes UKE przedstawił nowe stanowisko w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Stanowisko to zawiera zmiany w stosunku do stanowiska Prezesa UKE w zakresie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępy do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa, na podstawie art. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dni 9 sierpnia 2012 r. oraz 10 września 2013 r.

Jedną z istotniejszych kwestii jest podział usług dostępu do Internetu realizowanych w ramach Hot Spot na usługi realizowane w otwartej przestrzeni publicznej z potencjalną możliwością korzystania przez mieszkańców z dostępu do Internetu w miejscu swojego zamieszkania oraz na usługi realizowane w miejscach publicznych (budynki użyteczności publicznej oraz otwarta przestrzeń publiczna) bez możliwości korzystania z usługi w obszarze miejsca zamieszkania.

W tym drugim przypadku zwiększone zostały parametry wysyłania i odbierania danych do prędkości nie więcej niż 1 Mbps.

Nadto zwiększony został limit transferu danych ograniczający świadczone przez samorządy usługi z 750 MB do 1 GB.

Prezes UKE ponownie wskazał także na zjawisko wykluczenia cyfrowego i metody współpracy, o której mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych pomiędzy samorządami, a przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie refundacji kosztów świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom potrzebującym.

Z pełną treścią stanowiska można zapoznać się na stronie:

Stanowisko Prezesa UKE

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.