Obowiązek udostępniania konsumentom nagrywanych rozmów

Prezes UOKIK wszczął postępowanie wyjaśniające przeciwko trzem dużym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w zakresie udostępniania konsumentom nagrań ich rozmów przeprowadzonych na infolinii. Wcześniej inny przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany stosowanej praktyki.

W ocenie Prezesa UOKIK w przypadku, gdy przedsiębiorca nagrywa rozmowę z konsumentem mającą wpływ na treść praw i obowiązków stron umowy, rozmowa taka powinna być udostępniona konsumentowi na jego prośbę. Przeciwna praktyka prowadzi do jednostronnej interpretacji ustaleń, co pozostaje poza kontrolą drugiej strony umowy (więcej przeczytaj Tutaj). Należy przy tym zauważyć, że takowa praktyka może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że w przypadku gdy abonent zmienia warunki umowy na podstawie rozmowy telefonicznej, to zgodnie z art. 56 ust. 6 prawa telekomunikacyjnego przedsiębiorca telekomunikacyjny zobowiązany jest przechowywać treść oświadczenia przez okres trwania umowy i udostępniać jej treść na żądanie abonenta.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.