Odpowiedzialność za uszkodzoną infrastrukturę podczas prac budowlanych

16 lutego 2020
0

Zapewne każdy z Państwa spotkał się już z sytuacją, gdy podczas prac budowlanych uszkodzona została należąca do Was infrastruktura telekomunikacyjna. Co w takim przypadku należy zrobić? Jak kształtuje się odpowiedzialność sprawcy szkody?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy ustalić sprawcę oraz spisać stosowne oświadczenie, w którym sprawca uzna swą odpowiedzialność. W sytuacji, gdy podmiot nie chce wskazać kto ponosi winę za uszkodzenie, jak również nie chce spisać oświadczenia warto posiłkować się Policją. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 254a kodeksu karnego kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku element wchodzący w skład sieci telekomunikacyjnej ponosi odpowiedzialność karną. Co prawda przypadkowe uszkodzenie infrastruktury co do zasady nie będzie karane, niemniej warto, aby policjanci spisali notatkę z miejsca zdarzenia.

Warto zauważyć, że przedsiębiorcy budowlani bardzo często posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za wykonywane prace. Tym samym rozsądnie jest poprosić o numer takowej polisy i zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zazwyczaj będzie wymagał oświadczenia, bądź właśnie notatki Policji.

Choć wiele zależy od okoliczności to często przyjmuje się, że przedsiębiorca budowlany odpowiada jak przedsiębiorca wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Tym samym jego odpowiedzialność będzie kształtowała się na zasadzie ryzyka na podstawie art. 435 § 1 kodeksu cywilnego (vide wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, w sprawie o sygn. akt V ACa 281/15). W takim przypadku nie trzeba wykazywać winy sprawcy.Odpowiedzialność wykonawcy będzie wyłączona jedynie w przypadku siły wyższej albo wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności wykonawca.

Nadmienić należy, iż odpowiedzialność inwestora za szkody wyrządzone przez wykonawcę będącym profesjonalistą (np. w zakresie robót budowlanych) co do zasady jest wyłączona na podstawie art. 429 kodeksu cywilnego. Powyższe nie znajdzie zastosowania, gdy to sam inwestor odpowiada za szkodę np. wykonując błędnie projekt. Tym samym zawsze należy szukać bezpośredniego sprawcy szkody.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.