Oficjalny speedtest UKE

9 sierpnia 2019
0

Przypominam, że już od końca zeszłego roku UKE certyfikowało aplikację do pomiaru prędkości, dostępną pod adresem https://pro.speedtest.pl. Certyfikat obowiązuje od pierwszego grudnia 2018 r. przez okres dwóch lat. Raporty z pomiarami prędkości służyć mają przede wszystkim abonentom, w celach weryfikacji jakości usługi oraz mają pomóc w postępowaniu reklamacyjnym.

Wielu ISP w swych regulaminach wskazuje, że uwzględnia jedynie pomiary prędkości przeprowadzone przez swoje wewnętrzne mechanizmy pomiaru. Godzi się jednak zauważyć, że podstawą prawną do uwzględniania pomiarów z certyfikowanego speedtestu jest art. 4 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. Tym samym regulaminy te nie tylko stoją w sprzeczności z przepisami prawa, ale praktyka taka, zwłaszcza w przypadku rozbieżnych pomiarów, może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.