Poradnik MAiC dla zarządców dróg – Budowa infrastruktury w pasie drogowym

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przedstawiło poradnik dla zarządców dróg – „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym”, który przybliża problematykę lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym, w szczególności uwarunkowań prawnych lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej i kanałów technologicznych zarówno w terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy.

W poradniku MAiC przedstawił również rekomendację dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych.

Poradnik uwzględnia nowy stan prawny związany z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Poradnik do pobrania pod linkiem: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym – poradnik MAiC dla zarządców dróg

źródło: www.mac.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.