Projektowane zmiany w Megaustawie

18 stycznia 2016
0

Dzisiaj w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (tzw.,,megaustawy”). Projekt do pobrania tutaj: Projekt zmian do Megaustawy

Podstawowymi założeniami projektu jest skrócenie i ułatwienie budowy sieci szerokopasmowych, a także redukcja kosztów z tym związanych. W związku z tym przewidywane są następujące zmiany:

– wprowadzenie pojęcie szybkiej sieci (powyżej 30 mbs) i procedurę uzyskiwania odpłatnego dostępu do infrastruktury Operatora sieci (np. operatorów sieci energetycznych, czy kolejowych) w celu realizacji szybkiej sieci, przy opinii Prezesa URE i Prezesa UTK, przy czym w tym zakresie nadano nowe uprawnienia Prezesowi UKE. W związku z tym Operator sieci powinien mieć na swej stronie udostępnione warunki zapewnienia dostępu;

– skrócenie terminów związanych z samą procedurą dostępową określoną w megaustawie;

– wprowadzenie obowiązku udzielania informacji o istniejącej sieci oraz umożliwienie inspekcji tej sieci;

– rozbudowanie obowiązków związanych z inwentaryzacją sieci;

– wprowadzenie obowiązków dla poszczególnych organów dot. przepływu dokumentacji geodezyjnej;

– ułatwienie i sprecyzowanie procedury dostępu do budynków, w tym do budynków jeszcze nieukończonych, a także obowiązek wyposażania budynku w infrastrukturę telekomunikacyjną także podczas remontów, przy czym istotne są koszty realizacji infrastruktury.

– dodanie uprawnień kontrolnych Prezesa UKE w zakresie dostępu do budynku w celu zapewnienia telekomunikacji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.