Przedawnienie roszczenia o zapłatę z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r. (sygn. akt III CZP 20/2009) Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), określa art. 118 KC.

Oznacza to, że termin przedawnienia roszczenia o zapłatę opłaty abonamentowej i wynagrodzenia za usługi telekomunikacyjne świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, na podstawie Prawa telekomunikacyjnego, wynosi 3 lata, od czasu, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
Roszczenie staje się wymagalne w dniu oznaczonym w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych (na ogół fakturze wystawionej na podstawie umowy) lub przepisach ustawy.

Więcej informacji w treści uzasadnienia uchwały dostępnej poniżej:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 20/09

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.