Kolejny obowiązek informacyjny względem osób niepełnosprawnych

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy, w tym osoby niepełnosprawne, mają pełny dostęp do jego treści i mogą je zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem. 

Od 10 kwietnia 2016 r. strony internetowe dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych i udostępniane za ich pośrednictwem informacje muszą być dostosowane zgodnie z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 464) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych.

WCAG to standard, który określa standardy dostępności stron internetowych. Serwis przygotowany w standardzie WCAG 2.0 jest serwisem dostępnym, a dzięki temu lepszym – wygodniejszym w użyciu, lepiej wyszukiwanym, przyjaźniejszym głównie dla osób niepełnosprawnych.

W strukturze WCAG 2.0 wyróżnia się 4 główne zasady, są to:

  • Postrzegalność – każda informacja powinna dać się dostrzec – informacje i komponenty interfejsu użytkownika muszą być mu przedstawione w sposób dostępny dla ich zmysłów.
  • Funkcjonalność – możliwość korzystania ze wszystkich funkcji – komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.
  • Zrozumiałość – każda informacja powinna być zrozumiała– informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.
  • Rzetelność – każda informacja powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi standardami – treść musi być solidnie opublikowana, tak, aby mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowanie użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Na potrzeby WCAG przyjęto trzy poziomy dostępności:

  • Poziom A (podstawowy) – musi być spełniony, aby większość użytkowników mogła korzystać z serwisu internetowego.
  • Poziom AA (rozszerzony) – powinien być spełniony, aby większość użytkowników mogła swobodnie korzystać z serwisu internetowego.
  • Poziom AAA (pełny) – może być spełniony, jeżeli chcemy, by wszyscy użytkownicy mogli
    z serwisu korzystać w sposób komfortowy.
  • Zapewnienie zgodności z WCAG 2.0 na najniższym poziomie A oznacza spełnienie wszystkich kryteriów sukcesu dla tego poziomu. Dopiero potem można badać zgodność na poziomie rozszerzonym (AA), a po spełnieniu w nim wszystkich oczekiwań – poziomu najwyższego.

Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych zobowiązani są dostosować swoje strony internetowe i udostępniane za ich pośrednictwem informacje do wymagań WCAG 2.0,
z uwzględnieniem poziomu AA.

W styczniu 2016 roku Prezes UKE przedstawił ocenę stanu realizacji przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, obligatoryjnych do wdrożenia na koniec 2015 roku, z którego wynika, że przedsiębiorcy zapewniają udogodnienia wymagane rozporządzeniem.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone kolejne badanie.

źródło: uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.