Przypomnienie o obowiązku sporządzenia sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej

31 grudnia 2015
0

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. 2014.243) każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej.

Zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 7 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego przedsiębiorca telekomunikacyjny, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych, jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 marca.

Sprawozdanie można składać lub na podstawie zgodnego z prawem oświadczenia przedsiębiorcy lub na przygotowanych do tego przez UKE formularzach. Wzory formularzy tutaj: Formularze

Więcej informacji we wpisie na stronie UKE: WWW UKE

źródło: www.uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.