Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdania Prezesowi UKE (retencja)

14 stycznia 2016
0

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej na swojej stronie internetowej przypomina, iż do 31 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają obowiązek złożenia Prezesowi UKE informacji dotyczącej ilości przypadków udostępniania w 2015 roku, uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej oraz sądom i prokuratorom danych telekomunikacyjnych podlegających obowiązkowi retencji. Więcej informacji (w tym wzory formularzy): TUTAJ

źródło: www.uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.