Stanowisko UOKIK: Operator jest odpowiedzialny za usługi Premium

Usługi Premium to nic innego jak usługi o podwyższonej opłacie, określone w art. 64 prawa telekomunikacyjnego. Przepis ten nakłada szereg obowiązków na podmioty świadczące usługi o podwyższonej opłacie, w tym zwłaszcza obowiązki informacyjne dotyczące m.in. kosztów połączenia, czy kosztów sms-a. Wskazać należy, że bardzo często przy usługach o podwyższonej opłacie mamy do czynienia z dwoma podmiotami, tj. przedsiębiorcą telekomunikacyjnym świadczącym usługę telekomunikacyjną oraz podmiotem trzecim oferującym świadczenie dodatkowe. Zazwyczaj podmioty te powinny współdziałać na podstawie zawartej ze sobą umowy. Co w przypadku jednak, gdy to podmiot trzeci świadczący usługę dodatkową wprowadzi konsumenta w błąd lub dopuści się innego naruszenia?

Dotychczas zazwyczaj dostawcy usług telekomunikacyjnych negatywnie rozpoznawali reklamację abonentów, odsyłając ich do podmiotów świadczących usługi dodatkowe. Na ciekawym stanowisku stanął natomiast ostatnio UOKiK, stwierdzając, że brak kontroli dostawcy usług telekomunikacyjnych nad dostawcą usług dodatkowych może świadczyć o nie dochowywaniu należytej staranności przy świadczeniu usług premium na rzecz swoich abonentów.

Na marginesie jedynie wskazuję, że znane są mi przypadki, gdy podmiot świadczący usługi dodatkowe w ogóle nie informował o jakichkolwiek kosztach tzw. ,,Sms-ów Premium”, a żeby było ciekawiej podmiot ten został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego na dwa lata przed oferowaniem różnych fikcyjnych świadczeń. Po złożeniu reklamacji udało się jednak skorygować naliczone bezzasadnie opłaty. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.