Ujednolicone warunki korzystania z infrastruktury elektroenergetycznej

Prezes UKE, w dniu 12 lutego 2021 r., wydał decyzję określającą warunki dostępu zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla:

  • innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  • Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
  • PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie;
  • Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku;
  • Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

Zostały określone stawki – 1,73 zł za dostęp dla słupów niskiego napięcia i 2,75 zł dla słupów średniego napięcia.  Decyzja ujednolica również warunki dostępu do infrastruktury, która teraz ma mieć charakter ramowy.

Jak wskazał UKE w komunikacie: decyzje te stanowią „uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej operatorów systemów dystrybucyjnych obejmującej słupy elektroenergetyczne linii niskiego i średniego napięcia”.

Decyzje są ostateczne. Mają one poprawić korzystanie z istniejącej infrastruktury technicznej należącej do operatorów systemów dystrybucyjnych i zmniejszenie kosztów robót budowlanych z korzyścią dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i abonentów.

Poniżej znajdą Państwo linki do poszczególnych decyzji:

  1. innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
  2. Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 
  4. Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku
  5. Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.