UOKIK – Zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję

18 października 2021
0

Prezes UOKiK przedstawił zasady stosowane przy nakładaniu kar pieniężnych na przedsiębiorców za praktyki naruszające konkurencje. Zasady te mają uświadomić przedsiębiorców o zasadności nakładanych kar oraz o zmiennych na nią się składających.

Zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę w wysokości 10 % obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Przy nakładaniu kary Prezes UOKiK bierze pod uwagę następujące czynniki:

  • stopień i skutki naruszenia,
  • rodzaj naruszenia,
  • specyfika rynku i działalności,
  • okres naruszeń,
  • okoliczności łagodzące.

Składowa tych wszystkich okoliczności określa końcową wysokość kary. Podstawą obliczania kary jest jednak rodzaj naruszenia:

  • dla naruszeń bardzo poważnych wynosi on od 1% do 3%;
  • dla naruszeń poważnych od 0,2% do 1%,
  • w przypadku naruszeń pozostałych od 0 01% do 0 2%.

Następnie biorąc pod uwagę specyfikę rynku kara może być zwiększona o 50% lub zmniejszona nawet o 90%. Następnie wartość kary jest mnożona przez okres naruszeń np. 3 lata – mnożnik 3,4 lata i 2 miesiące – mnożnik 4.

Prezes UOKiK stworzył również katalog okoliczności łagodzących i obciążających.

Z całymi zasadami mogą zapoznać się Państwo pod tym linkiem:

UOKiK – Urząd – Informacje ogólne – Aktualności – Zasady karania za praktyki ograniczające konkurencję – nowe wyjaśnienia Prezesa UOKiK

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.