Ustawa o Prawach Konsumenta. Stanowisko UKE i UOKiK

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wspólne Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta.
Już 25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta – do jej wymogów będą musieli dostosować się także przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowały wspólnie Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta odpowiadając w ten sposób na pytania przedstawicieli branży telekomunikacyjnej. Dokument zawiera wskazówki odnoszące się do problemów interpretacyjnych, które przedsiębiorcy zgłaszali w związku z wejściem w życie nowych przepisów chroniących konsumentów. 
Zachęcam do zapoznania się z tym stanowiskiem i dostosowania swoich wzorców umownych oraz procedury sprzedaży.
Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in. obowiązki informacyjne operatora i zasady zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy.
źródło: uke.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.