Zmiany w obowiązku sporządzania planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Szanowni Państwo,

dnia 13 grudnia 2017 r. Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Rozporządzenie istotnie odciąża małych i średnich ISP. Zgodnie bowiem z § 2 zmienionego rozporządzenia obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, którego roczne przychody z tytułu wykonywania działalności telekomunikacyjnej w poprzednim roku obrotowym były równe lub mniejsze od kwoty 4 milionów złotych. Dotychczas brak było podobnego zwolnienia, co było bardzo kłopotliwe, zwłaszcza w przypadku ISP mających nie więcej niż 1000 abonentów. Plan taki bowiem należało aktualizować, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a co więcej podlegał on uzgodnieniu z odpowiednimi organami administracji publicznej.

Nadto, zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia przewidziano możliwość tworzenia wspólnych planów dla przedsiębiorców tworzących grupę kapitałową.

Wprowadzone przepisy niewątpliwie odciążą małych i średnich ISP z jednego z obowiązków regulacyjnych. Według wyliczeń Rady Ministrów, obecnie obowiązek sporządzania i aktualizacji planów ma dotyczyć ok. 150 przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Link do rozporządzenia znajdziecie Państwo: TUTAJ

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.