Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Urząd Komunikacji Elektronicznej informuje na swojej stronie internetowej, iż Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego. Do projektu zostały włączone zmiany zaproponowane przez Prezesa UKE.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego przewiduje m.in. poprawę jakości dostępu do internetu świadczonego przez jednostki samorządu terytorialnego  (łącza o przepływnościach min. 30 Mbit/s), wprowadzenie elektronicznego sposobu sprawozdawczości przedsiębiorców telekomunikacyjnych, uelastycznienie systemu kar oraz poprawę skuteczności kontroli. Nowelizacja przewiduje też likwidację stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie UKE i zastąpienie go funkcjonującym już pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich (ADR).

Projekt zmian trafi teraz pod obrady Sejmu. Nie jest jeszcze znana dokładna data ewentualnego wejścia w życie zmian prawa.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych, które będą miały wpływ m. in. na obowiązek dostosowania przez Państwa wzorców umownych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.