Zmiany w przepisach o wspólnotach mieszkaniowych

3 lutego 2020
0

Od początku tego roku znowelizowano przepisy ustawy o własności lokali. Na skutek nowelizacji zmieniła się ilość lokali w budynku stanowiących odrębną własność definiująca małą, bądź dużą wspólnotę mieszkaniową. 

Dotychczas w przypadku budynku do siedmiu lokali mieliśmy do czynienia z tzw. ”małą” wspólnotą mieszkaniową, do której zarządzania stosowało się przepisy kodeksu cywilnego. Natomiast w przypadku większej ilości lokali w budynku zawiązywała się z mocy prawa tzw. ”duża” wspólnota mieszkaniowa, zarządzana na podstawie przepisów ustawy o własności lokali, a zatem poprzez zarząd, bądź zarządcę.

Od 1 stycznia 2020 r., w przypadku gdy w budynku znajduje się powyżej 3 odrębnych lokali to takowa wspólnota stanowi ”dużą” wspólnotę mieszkaniową. 

Powyższa zmiana ma istotne znaczenie dla operatorów telekomunikacyjnych, chcących uzyskać dostęp do budynku w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych. W przypadku ”małych” wspólnot mieszkaniowych trzeba bowiem kierować wniosek dostępowy do wszystkich właścicieli lokali. Następnie potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli do zawarcia umowy dostępowej (art. 201 kodeksu cywilnego).

W przypadku natomiast ”dużych” wspólnot mieszkaniowych wystarczająca jest zgoda zarządu. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.