Nowe rozporządzenie MAIC/ nowe obowiązki – Udogodnienia telekomunikacyjne dla osób niepełnosprawnych

Dnia 10 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych. Zatem od jutra dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych mają obowiązek zapewniać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym:

  • udostępniać na żądanie osoby niepełnosprawnej ogólne warunki umowy, regulaminy i cenniki sporządzone w alfabecie Braille’a lub przy użyciu dużej czcionki, na nośniku elektronicznym lub pocztą elektroniczną w formacie tekstowym
  • przedstawiać na żądanie osoby niepełnosprawnej  informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki lub wysłać pocztą elektroniczną w formacie tekstowym
  • oferować modele telefonów (i inne urządzenia końcowe) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z parametrami określonymi w rozporządzeniu)
  • zapewniać pomoc w skonfigurowaniu urządzenia lub usługi telefonicznej
  • przystosować połowę aparatów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • udostępniać informacje o oferowanych udogodnieniach w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Przepisy wymagające bardziej złożonych działań ze strony dostawców, które zapewnią osobom słabosłyszącym oraz niesłyszącym skuteczną oraz samodzielną komunikację z personelem wejdą w życie w kwietniu przyszłego roku.  Chodzi tu m.in. o przepisy dotyczące wyposażenia części biur obsługi klienta w urządzenia pozwalające np. na prezentację i powiększenie treści regulaminu lub cennika oraz możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego lub systemu językowo–migowego w czasie rzeczywistym (lub zapewnienie dostępu do tłumacza polskiego języka migowego lub systemu językowo-migowego). Również w kwietniu przyszłego roku wejdzie w życie obowiązek przystosowania przez dostawców nowopowstających biur obsługi klienta do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Z kolei obowiązek dostosowania stron internetowych przez dostawców usług  zgodnie ze standardem WCAG 2.0 wchodzi w życie w kwietniu  2016 r.

źródło: www.mac.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.