WAŻNE informacja groźba wykreślenia z CEIDG

16 maja 2018
0

Szanowni Państwo,

jeżeli założyli Państwo jednoosobową działalność gospodarczą (również jako wspólnik spółki cywilnej) przed 1 stycznia 2012 r. i została ona przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji – proszę upewnić się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnią go Państwo do 19 maja 2018 roku – wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

Proszę znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx) i zobaczyć w historii wpisu, czy składali Państwo jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak to już uzupełniliście Państwo PESEL i nie musicie nic robić.

Jeżeli nie składaliście Państwo wniosków po 1 stycznia 2012 roku, proszę znaleźć swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobaczyć, czy pod statusem działalności jest informacja „wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL”. Jeśli jest proszę udać się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane lub uzupełnić dane elektronicznie (o czym poniżej).

Jeżeli nie mogą Państwo znaleźć wpisu lub nie składali Państwo żadnych wniosków przez CEIDG wówczas proszę udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Państwa wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma – od razu przyjmie od Państwa wniosek o zmianę, na którym mogą uzupełnić brakujące dane.

Jeżeli dysponują Państwo Profilem Zaufanym ePuap (więcej tutaj: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany), wówczas możecie Państwo założyć swój profil na stronie CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ – przycisk zaloguj) a następnie złożyć wniosek o zmianę danych za pośrednictwem strony internetowej CEIDG.

***

Jeśli nie zdążą Państwo uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu będą Państwo mogli wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.