Działania UOKiK na rynku usług telekomunikacyjnych

W ostatnim czasie Prezes UOKiK wzmógł aktywność na rynku usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza w zakresie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych.

W połowie lutego wszczęte zostało postępowanie wobec jednego z przedsiębiorców telekomunikacyjnych w związku z napływającymi skargami, dotyczącymi przedstawiania się przez przedstawicieli handlowych innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych za osoby reprezentujące dotychczasowego operatora oraz nie wydawania wzorców umownych. Na jeszcze innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku za podobnymi praktykami nałożona została dotkliwa kara finansowa w wysokości ponad 481 000,00 zł. 

Przypominamy, że tego typu działania stanowią czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe, które są oczywiście zakazane. Stosowanie podobnych praktyk zagrożone jest dotkliwą karą finansową ze strony Prezesa UOKiK.

Nadto jeden z operatorów telewizji kablowej wprowadzał zmiany w pakiecie programów telewizyjnych bez informowania o tym abonentów. Prezes UOKiK od dawna stoi na stanowisku, że gdy zmienia się zawartość programowa pakietu, konsument ma prawo nie zgodzić się na proponowaną zmianę i wypowiedzieć umowę bez konieczności zwrotu ulgi przyznanej przy podpisaniu umowy źródło: uokik.gov.pl

Wielu operatów nadal we wzorcach umownych wprowadza postanowienia, zgodnie z którymi zmiana programów w ramach pakietu nie stanowi zmiany umowy. Przypominam w związku z tym, że takie postanowienia stanowią klauzulę niedozwolone i są bezskuteczne wobec konsumentów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.