Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji opublikowało Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego („JST”).

Jak wskazuje MAIC Samorządy z wielu względów odgrywają znaczącą rolę w procesach rozwoju sieci szerokopasmowych. To samorządy decydują w sprawach ustalenia treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji, lokalizacji infrastruktury w pasach drogowych, opłat lokalnych (w tym za zajęcie pasa drogowego) i pozwoleń na budowę.
I to w jaki sposób wykonywane są te kompetencje może rozwijać lub hamować rozwój sieci szerokopasmowych, a w każdym przypadku wpływa na poziom kosztów prowadzonych inwestycji, nie tylko z zakresu telekomunikacji. Aby wykorzystać pełen potencjał z dostępności usług szerokopasmowych samorządy muszą być aktywne w procesach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Muszą pamiętać także, że rozwój sieci szerokopasmowych jest dodatkowym instrumentem służącym pokonywaniu oddalenia terenów wiejskich i podmiejskich od centrów rozwoju.
Z  tych też względów MAIC stworzyło i opublikowało opisywany Kodeks. Dokument ten nie jest regulacją prawną i z jego istnienia Operatorzy nie mogą wprost wywodzić skutków prawnych, jednakże może on być argumentem wykorzystywanym podczas trudnych negocjacji. Kodeks do pobrania tutaj: Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST
Dodatkowo MAIC wystosował do samorządów List Intencyjny zwracający uwagę na problem opłat za zajęcie pasa drogowego przy inwestycjach budowy sieci szerokopasmowych, który może wstrzymywać rozwój sieci szerokopasmowych.

List Ministra AIC do Samorządowców

źródło: www.mac.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.