Początkowy okres obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Częstym pytaniem pojawiającym się od klientów jest od kiedy liczyć moment zawarcia Umowy (istotne pytanie w szczególności ze względu na prawidłowe obliczanie okresu trwania umowy na czas określony, np na warunkach promocyjnych).
Początkowy okres obowiązywania umowy określony w art. 56 ust. 4a ustawy Prawo telekomunikacyjne powinien być liczony od daty zawarcia umowy. Moment zawarcia umowy rozumieć należy jako moment połączenia stron stosunkiem prawnym wynikającym z umowy.Zatem dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez obie strony stosunku prawnego lub inny dzień jeżeli wprost wynika to z warunków umowy (a klient będący konsumentem został o tym prawidłowo poinformowany).

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie UKE: okres obowiązywania umowy wg Prezesa UKE

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.