Uwaga! Ważny komunikat dot. informowania o zmianie wzorców!

23 grudnia 2020
0

Ustawa o doręczeniach elektronicznych, która wchodzi w życie w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2020 r., wprowadza dodatkową procedurę dokonania zmian wzorców umownych w związku z nowelizacją przepisów prawa w ramach tzw. Tarczy 3.0. Do dnia wczorajszego w związku z ostatnimi zmianami Prawa Telekomunikacyjnego wynikającymi z przepisów Tarczy 3.0. stosowano sposób wynikający z art. 60a ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Ponieważ zmiany dotyczą postanowień znajdujących się w umowie, należało poinformować abonentów z min. miesięcznym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w życie, listownie lub elektronicznie.

Od dnia dzisiejszego zgodnie z art. 146 ustawy o doręczeniach elektronicznych do powyższych zmian będzie miał zastosowanie art. 60a ust. 3a ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Powiadomienie abonentów o zmianach może nastąpić również poprzez udostępnienie informacji o treści zmian na Państwa stronie internetowej wraz z możliwością zapoznania się i pobrania zmienionego wzorca umownego. Nadal jednak obowiązuje miesięczny okres od dnia poinformowania abonentów do dnia wejścia w życie powyższych zmian, w którym abonenci mają prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli zmian wzorców nie akceptują (z obowiązkiem zwrotu udzielonej ulgi).

Oczywiście jeżeli Państwo już powiadomili swoich abonentów o zmianach wzorców umownych w innej formie, nie muszą Państwo udostępniać informacji na swojej stronie internetowej dodatkowo.

Przypominamy również, że od dnia 21 grudnia 2020r. do nowych abonentów należy stosować nowe przepisy i znowelizowane wzorce umowne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Email and Name is required.